Voortgezette vorming diakens en catechisten

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

Voortgezette vorming diakens en catechistenGezien het belang van de per­ma­nente vor­ming van diakens en cate­chisten is er in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is zowel voor de per­ma­nente diakens als voor de cate­chisten een vor­mings­tra­ject ingericht waaraan zij de eerste vijf jaren na hun wij­ding of zen­ding geacht wor­den deel te nemen.

Deze maan­da­gen gaan door te Heiloo en beginnen steeds om 11.00 uur met ont­vangst in het Oesdom te Heiloo en het bid­den van de Rozen­krans.

Data

  • maan­dag 5 no­vem­ber 2018
  • maan­dag 3 de­cem­ber 2018
  • maan­dag 4 maart 2019
  • maan­dag 1 april 2019
  • maan­dag 6 mei 2019

Download

De gids voor 2018-2019 kan hier wor­den gedownload: