Twee liturgische cursussen

gepubliceerd: woensdag, 5 december 2018

Begin 2019 staan twee li­tur­gische cursussen op het pro­gram­ma van het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Er is een cursus voor lectoren en een cursus voor assis­tenten in de liturgie.

Cursus - Lector

In de cursus voor lectoren is aan­dacht voor aspecten als voor­be­rei­ding op de lezingen, een goede hou­ding en voor­dracht.

Cursus - Assis­tent in de liturgie

In de cursus voor assis­tenten in de liturgie (ook bedoeld als voor­be­rei­ding voor degenen die zieken­com­mu­nie ver­zorgen of assis­te­ren bij het uitreiken van de communie) is aan­dacht voor diverse sacra­menten en li­tur­gische vie­rin­gen: eucha­ris­tie, zieken­com­mu­nie, doop, huwe­lijk en uit­vaart. Om deel te nemen aan de cursus is een aanbeveling van de pastoor/pastor nodig.