Twee liturgische cursussen

gepubliceerd: woensdag, 5 december 2018

Begin 2019 staan twee liturgische cursussen op het programma van het Sint-Bonifatius­instituut. Er is een cursus voor lectoren en een cursus voor assistenten in de liturgie.

Cursus - Lector

In de cursus voor lectoren is aandacht voor aspecten als voor­bereiding op de lezingen, een goede houding en voordracht.

Cursus - Assistent in de liturgie

In de cursus voor assistenten in de liturgie (ook bedoeld als voor­bereiding voor degenen die ziekencommunie verzorgen of assisteren bij het uitreiken van de communie) is aandacht voor diverse sacramenten en liturgische vieringen: eucharistie, ziekencommunie, doop, huwelijk en uitvaart. Om deel te nemen aan de cursus is een aanbeveling van de pastoor/pastor nodig.