Feestelijke diploma-uitreiking

gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2019

Zaterdag 23 maart was een bijzondere dag voor het Sint-Bonifatius­instituut. De colleges op deze studiedag werden om 12.30 uur onderbroken voor de uitreiking van diploma’s aan een aantal studenten.

Het betrof vier studenten die de minor­opleiding afgerond hebben en drie studenten die een diploma kregen bij het afsluiten van de basisvorming (een soort propedeuse). De kandidaten, veelal vergezeld door familieleden en bekenden, verzamelden zich in de tuinzaal, samen met de andere studenten.

Mgr. Hendriks, voormalig rector van de opleidingen op de Tiltenberg, en bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam, verzorgde de uitreiking. Daarbij wees hij er eerst nog op hoe belangrijk het voor de kerk is dat leken een gedegen theologische opleiding krijgen, zeker in onze tijd, waarin voor lokale parochie­gemeen­schappen veelal gedragen worden door de inzet van juist die leken. Hij riep de studenten en de kandidaten op om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor studie en vorming op het Sint-Bonifatius­instituut, en wees daarbij ook op de mogelijkheden die de major­opleiding biedt voor het halen van een baccalaureaat.

Gediplomeerden

De gediplomeerden zijn:

  • Marieke Al - basis­vor­ming major
  • Iris Maas-Bremer - basis­vor­ming major
  • Irene Koster-Schouten - basis­vor­ming minor

Het diploma voor het afronden van de minor werd uitgereikt aan

  • Johan Gierlings
  • Lies Hamaker-Zwiers
  • Monique Stouthart-Holkenborg
  • Martijn Truijens

Proficiat!

De opleiding sluit zich graag aan bij de felicitaties die Mgr. Hendriks tot de gediplomeerden richtte. Van harte proficiat met het behaalde resultaat en dank voor jullie inzet!

Opleidings­centrum

Het Sint-Bonifatius­instituut is een opleidings­centrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar ook studenten uit andere bisdommen welkom zijn. Op het Sint-Bonifatius­instituut is de mogelijkheid te studeren ter voor­bereiding op het ontvangen van de diaken­wijding, daarnaast zijn er studenten die zich opgeven voor een zending als catechist en studenten die binnen hun eigen parochie hun studie vruchtbaar proberen te maken voor de gemeen­schap. Daarnaast is er een aanbod van losse cursussen voor geïnteresseerden.

Open Dag: zaterdag 11 mei

Op zaterdag 11 mei 2019 is er een Open Dag waar belang­stellenden kennis kunnen maken met het instituut: