Studiegids 2019-2020

gepubliceerd: maandag, 26 augustus 2019

De eerste studie­dag (zater­dag 31 au­gus­tus 2019) van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, staat weer voor de deur.

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een ker­ke­lijk hoger instituut voor gods­dienst­weten­schappen en biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theo­lo­gie te stu­de­ren aan mensen die volle­dig werk­zaam zijn. Daar­naast wordt een gees­te­lij­ke vor­ming gebo­den door het ge­za­men­lijk gebed en Eucha­ris­tie, door gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, retraites en be­zin­nings­da­gen.

De studiegids voor het studie­jaar 2019-2020 biedt aan de (nieuwe) stu­den­ten een over­zicht over de vakken, het studierooster en andere prak­tische aan­ge­le­gen­heden.