Een heuglijke dag!

gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2019

Woensdag 2 oktober 2019 was een heuglijke dag voor het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut en voor onze student Enno Dijkema. Het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut biedt reeds sinds 2008 door haar verbinding met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienst­weten­schap aan.

Na vele jaren ijverige studie vond op 2 oktober 2019 het bac­ca­lau­reaats­examen van Enno Dijkema plaats. Voor een viertallige commissie (Voorzitter: J. Vijgen, directeur; D. Wienen, studieprefect, A. van den Hout en J. Tercero Simón) stelde Enno Dijkema zijn scriptie voor, getiteld “Evan­ge­li­sa­tie in dialoog. Een analyse op basis van leven en werk van Chiara Lubich en Evangelii Gaudium als systematisch kader”.

Vervolgens werd hij door de commissieleden ondervraagd over de thema’s ‘menswording’ en ‘leven’ vanuit de ver­schil­lende theologische disciplines.

Wij feliciteren Enno Dijkema met het behalen van de graad “Baccalaureato in Scienze Religiose” Magna cum Laude!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.