Liturgische cursus voorjaar 2020

gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2020
Liturgische cursus voorjaar 2020

In het voor­jaar van 2020 staat een li­tur­gische cursus voor lectoren op het pro­gram­ma van het Sint-Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. De cursus begint op zater­dag 14 maart om 14.00 uur.

Cursus - Lector

In de cursus voor lectoren is aan­dacht voor aspecten als voor­be­rei­ding op de lezingen, een goede hou­ding en voor­dracht.