Alumnidag Sint-Bonifatiusinstituut

Zaterdag 2 maart - 10.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang

gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2024
Alumnidag Sint-Bonifatiusinstituut

Het is zover! Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut bestaat al ongeveer 20 jaar en we vin­den het hoog tijd voor het or­ga­ni­se­ren van een Alumni­dag voor oud-stu­den­ten en stu­den­ten die zo goed als af­ge­stu­deerd zijn. De dag zal plaats vin­den op zater­dag 2 maart op de ver­trouwde locatie op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang van 10.00 tot 14.00 uur.

De dag is bedoeld om elkaar te ont­moe­ten en te horen hoe het de diverse alumni is ver­gaan. Uite­raard zijn we benieuwd hoe oud-stu­den­ten terugkijken op de studie en of ze nog bezig zijn met de theo­lo­gie of op een andere manier actief betrokken zijn bij de kerk.

Netwerk

Daar­naast is de bedoeling van de dag om rond het Boni­fa­tius­in­sti­tuut een net­werk op te bouwen, waar alumni bij betrokken kunnen blijven. Te denken is aan een aanbod van voort­ge­zette studie door middel van studie­da­gen en con­fe­ren­ties rond inte­res­sante thema’s. Maar ook hopen we met de alumni te spreken over blijvende be­trok­ken­heid bij het Boni­fa­tius­in­sti­tuut als am­bas­sa­deur. Hiermee willen we sti­mu­leren dat het instituut meer bekend­heid krijgt en nieuwe stu­den­ten hun weg naar het instituut weten te vin­den.

Pro­gram­ma

De dag begint, zoals de alumni gewend zijn uit hun studie­tijd, in de kapel voor het ochtend­ge­bed. We sluiten de dag af met een ge­za­men­lijke lunch, waarbij onder het nut­tigen van de maal­tijd de deel­ne­mers het uitwisselen van erva­ringen onge­twij­feld voort­zet­ten.

Deelnemen

Als je op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut gestu­deerd hebt en in­te­res­se hebt om deel te nemen, laat het ons even weten via e-mail aan Diederik Wienen: