Cursus assistent in de liturgie voorjaar 2024

gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2024
Cursus assistent in de liturgie voorjaar 2024

Dit voor­jaar or­ga­ni­seert het Boni­fa­tius­in­sti­tuut weer een li­tur­gische cursus. Deze cursus is bedoeld voor geïn­te­res­seer­den, die assis­te­ren binnen de diverse vormen van de li­tur­gische vie­rin­gen van Eucha­ris­tie, woord- en gebed, doop, huwe­lijk of uit­vaart.

De cursus is tevens bedoeld als voor­be­rei­ding voor gelo­vi­gen die de communie willen brengen bij zieken en anderen die niet zelf aan de vie­ring van de eucha­ris­tie kunnen deelnemen. Zij kunnen na het volgen van de cursus bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie wor­den.

De cursus zal wor­den ver­zorgd door vica­ris Bruggink en pastoor Bun­scho­ten. Aanmel­ding kan met een aanbeveling door de pastoor van uw pa­ro­chie.