Grote waardering tijdens een hartelijk afscheid...

Afscheid van Ben Hartmann

gepubliceerd: zondag, 16 december 2012

De ge­meen­schap van het Sint Boni­fa­tius instituut heeft op zater­dag 15 de­cem­ber tij­dens haar laatste college­dag van dit semester afscheid geno­men vande heer Ben Hartmann.

Als studieprefect, docent en raadsman heeft hij zich vanaf het begin het hart en ziel ingezet voor het wel­zijn van de stu­den­ten en van het instituut. Als afscheidscadeau werd hem een prachitge icoon van Sint Boni­fa­tius overreikt. De hulp­bis­schop heeft deze icoon gezegend en vermelde dat de relikwie van de Mar­te­la­ren van Gorcum die Ben als afscheidscadeau van het bisdom zal ont­van­gen onderweg. Hierna volgde een allerharte­lijkst afscheid van de heer Ben Hartmann, die als se­cre­ta­ris-generaal in het bisdom Breda zijn dienst aan de Kerk zal voort­zet­ten. Dat Gods zegen hem mag be­ge­lei­den!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.