Studiejaar begonnen

gepubliceerd: maandag, 15 september 2014

Het nieuwe studie­jaar van de pries­ter­oplei­ding is weer gestart. De Neder­landse stu­den­ten waren eerst op retraite en bede­vaart en zijn vol goede moed be­gon­nen aan de colleges.

Helaas hebben we dit jaar geen nieuwe Neder­landse stu­den­ten mogen verwel­ko­men. Wel zijn vijf bui­ten­landse stu­den­ten van Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp aan de oplei­ding van De Tilten­berg be­gon­nen nu zij de Neder­landse taal voldoende beheersen.

Ook de oplei­ding voor diakens en cate­chisten van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut is gestart met twaalf nieuwe stu­den­ten, zo wist studie­lei­der dhr. Diederik Wienen te mel­den.