Mgr. van Burgsteden op De Tiltenberg voor aanstellingen

gepubliceerd: dinsdag, 10 juni 2014

Op Tweede Pinkster­dag bezocht mgr. van Burg­ste­den De Tilten­berg voor een aantal aan­stel­lingen. Jeroen Hoekstra, Toon Jorink en Eric Wiss ont­vingen van hem de aan­stel­ling tot acoliet. Pas­to­raal werker Rob Polet ont­ving zijn admissio. Zij allen wor­den Deo Volente in no­vem­ber tot per­ma­nent diaken gewijd. Tevens diende de oud-hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam het vormsel toe aan Kasper Koekenbier, een stu­dent van Theo­lo­gisch instituut St. Boni­fa­tius.