Docent Stefan van Aken overleden

gepubliceerd: maandag, 20 januari 2014
Het gezin van Aken in augustus 2013
Het gezin van Aken in augustus 2013 (foto: stefanenlisette.blogspot.nl)

Op zater­dag­mid­dag 18 januari is, na een lange periode van ziekte die hij samen met zijn echt­ge­note Lisette in groot geloof en overgave heeft gedragen, onze dier­ba­re collega en docent Stefan van Aken overle­den.

Voor het Groot­semi­narie en het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut was hij sinds vele jaren een gepassio­neerde en begees­te­rende docent over huwe­lijk en gezin, gebaseerd op Johannes Paulus II's Theo­lo­gie van het Lichaam, en een geliefde collega. Graag ver­wij­zen wij ook naar het mooie ‘In Memoriam’ dat ver­sche­nen is op de web­si­te van het bisdom.

Tijdens zijn periode van ziekte heeft hij op de blog on­ver­moei­baar ge­tui­ge­nis afgelegd van zijn strijd om toch maar bij zijn gezin te kunnen blijven en van zijn overgave aan Gods voor­zienig­heid.

Van harte vragen wij jullie gebed voor zijn zieleheil en voor zijn echt­ge­note Lisette en hun kin­de­ren opdat zij Gods krach­tige bijstand zou­den ervaren in deze tijd van rouw en verdriet.

De uit­vaart zal maan­dag 27 januari 2014 om 15.00 uur plaats­vin­den vanuit de kerk van de Hl. Dio­ny­sius, Middenweg 248 in Heer­hu­go­waard.