Pentekening binnentuin Tiltenberg voor nieuwe hulpbisschop

gepubliceerd: maandag, 12 december 2011
Mgr. Hendriks bekijkt de pentekening van de Tiltenberg
Mgr. Hendriks bekijkt de pentekening van de Tiltenberg
Pentekening binnentuin Tiltenberg door Bert Slagt
Pentekening binnentuin Tiltenberg door Bert Slagt

Bij gelegen­heid van de bis­schops­wij­ding van mgr. dr. J. Hendriks op 10 de­cem­ber 2011 werd hem namens docenten en stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, diakens en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de Tilten­berg en het bestuur van het CSLK een pen­te­kening aangebo­den van de binnentuin vanMG de Tilten­berg. De voor­stel­ling is van de hand van Bert Slagt.

Velen hebben voor dit cadeau een bedrag gedo­neerd. De som die na aftrek van de kosten van de pen­te­kening overblijft, zal ter beschik­king wor­den gesteld aan een goed doel naar de keuze van de nieuwe hulp­bis­schop. Van het groot­semi­narie ont­ving mgr. Hendriks een rood kazuifel dat hij zal kunnen gebruiken, wanneer hij als bis­schop het vormsel gaat toedienen.