‘Kerk en media’ in herfstvakantie

gepubliceerd: donderdag, 13 oktober 2011
Prof. dr. Antoine Bodar als celebrant voor de pelgrims in Rome van St. Bonifatius
Prof. dr. Antoine Bodar als celebrant voor de pelgrims in Rome van St. Bonifatius
Prof dr. Paul Koopman en echtgenote
Prof dr. Paul Koopman en echtgenote

Vandaag, don­der­dag 13 ok­to­ber, is de herfst­va­kan­tie be­gon­nen voor de se­mi­na­risten. Toch zal het niet stil wor­den in De Tilten­berg, want zater­dag a.s., 15 ok­to­ber, viert het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut zijn 12½-jarig jubileum met een symposium over Kerk en Media.

Prof. dr. Antoine Bodar verleent zijn mede­wer­king, evenals drs Maarten Jansen (EO), drs. Wim Peeters en drs. Pieter Kohnen (perssvoorlichter van resp. bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de kerk­pro­vin­cie), dr. Anke Bis­schops en Prof. dr. Paul Koopman, die behalve spreker ook dagvoor­zit­ter is. Mgr. dr. Jozef Punt en hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den zullen even­eens aanwe­zig zijn.

De dag begint met Lauden en Eucha­ris­tie om 9.00 uur en wordt om 17.05 uur met de vespers afgesloten. Het aantal aanmel­dingen loopt tegen de hon­derd personen, zodat er nog maar enkele plaatsen vrij zijn (aanmel­ding: mkarsten@tilten­berg.org of 0252-345345). Een lunch is bij het pro­gram­ma inbegrepen; er wordt een - hope­lijk royale - vrije bijdrage gevraagd.