Pausportret Rien van Holland aangeboden

gepubliceerd: zaterdag, 28 mei 2011

Op zater­dag 28 mei heeft de bekende kunst­schil­der Rien van Holland aan De Tilten­berg een door hem geschil­derd portret aangebo­den van de zalige paus Johannes Paulus II. Het schil­derij dat hij bij gelegen­heid van de zalig­ver­kla­ring van deze paus heeft gemaakt, zal een plaats krijgen in het semi­na­rie. De aanbie­ding vond plaats tij­dens de college­dag van het Sint Boni­fa­tius-instituut aan het einde van de maal­tijd. Het schil­derij werd door de rector en de studie­lei­der van het Sint Boni­fa­tius-instituut in ont­vangst geno­men (zie foto).

Rien van Holland werd op 12 juli 1930 in Amersfoort geboren en werkt sinds 1975 in Heer­hu­go­waard. Na zijn oplei­ding aan de Riet­veldacademie heeft hij jarenlang gewerkt als beel­dend therapeut in de psychiatrie en als docent. Van zijn werk zijn op ver­schil­lende plaatsen exposities geweest. Het meest bekend is Rien van Holland van zijn (kin­der)portretten. Een digi­taal over­zicht van zijn werk is te zien op zijn web­si­te:

Het leven en het over­lij­den van paus Johannes Paulus II heeft de schil­der bij­zon­der bezig gehou­den en hij heeft dan ook al ver­schil­lende portretten van deze paus geschil­derd en verkocht.